top of page

השירה היא שפת הנשמה. בקשת הרגשות והביטויים האנושיים, אני בוחר לשתף את גווני ואת נקודת המבט שלי בשפה זו, בתקווה שספר זה יוכל להוסיף לעושר וליופי של החוויה האנושית. שטיח עשיר שבו מגוון נושאים יחדיו מאיירים את הרגשות הגולמיים של אהבה, אמונה וסיפוק. האסופה הנצחית הזו תהדהד עמוקות, ואין ספק שתהפוך ליקרה ללבו של הקורא.

Soulful Hebrew Version

₱459.00Price
  • Rhodesia
  • All items are non returnable and non refundable
bottom of page