top of page
Si Aliyah. Isang simpleng babae, laking-probinsiya. Lumaking salat
sa maraming bagay kabilang na ang katotohanang hindi niya tunay
na mga magulang ang nakagisnang pamilya. Wala nang panahon sa
pag-ibig dahil sa mga pangarap na pursigidong tuparin sa kabila ng
matitinding pasakit.
Si Dave. Sikat sa mundo ng showbiz at laking-Amerika. Biniyayaan
ng marangyang buhay ngunit salat sa pagmamahal at atensiyon ng
pamilya. Naturingang happy-go-lucky. Certified playboy.
Sabi nila, opposite poles attract each other. Sa paanong paraan?
Knowing love, lahat ng paraan pwede. Love moves in mysterious
ways, sabi pa nga ng isang kanta. Ano’ng mangyayari kung ang dating
hinahangaan ay siya na ngayong humahanga? Ang dating malikot na
puso ay sintahimik na yata ng pasyenteng nacomatose at wala nang
pakiramdam. Ang pangarap na hindi inaakalang matutupad ay siya na
ngayong dahilan para mabuwag ang isang pagmamahalang hindi man
tanggap ng karamihan, pilit na umusbong at handa nang ipaglaban.
Kailan nga ba natin masasabi na ‘suntok sa buwan’ ang katuparan ng
isang minimithing pangarap? Ng isang pangyayaring nagpapatunay na
ang buong buhay at pagkatao pala ay isang malaking kasinungalingan?
Makakamtan pa kaya ang pinapangarap na tunay at wagas na pag-ibig?
Saan hahantong ang pinagtagpong masalimuot na mundo nina Dave
at Aliyah

Of Love and Deception

₱969.00Price
  • Prinz Plang-Esmail
  • All items are non returnable and non refundable
bottom of page