top of page
"BABALA:
Hindi pangkaraniwan ang mga kuwentong mababasa mo rito. Kung hindi ka handang makaranas ng malagim na bangungot, ngayon pa lang ay huwag mo nang ituloy ang pagbabasa.
Marami na ang sumubok at naglakas-loob. Marami rin ang hindi nakaligtas. Ang iba, nahirapan nang makatulog sa gabi. Ang iba, natakot nang mag-isa kahit saang lugar magpunta. Ang iba, bumaligtad ang sikmura at hindi nakakain ng ilang araw. Ngunit ang iba, tuluyang nagdilim ang isip at nawala sa sariling katinuan.
Kung ayaw mong mangyari sa iyo ang ilan sa mga ito, binabalaan na kita ngayon pa lang... hindi basta-basta ang mga istoryang maiingkuwentro mo rito.
Bawal sa mga mahihina ang loob. Bawal sa mga may sakit sa puso. Bawal sa mga relihiyoso. Bawal basahin sa gabi. Higit sa lahat, bawal basahin kung hindi malawak ang pag-iisip.
Nasa iyo ang huling pasya. Huwag mo sabihing hindi kita binalaan.
Kung nabasa mo na ang babala at gusto mo pa ring magpatuloy, ihanda ang iyong sarili sa bawat istoryang mababasa mo rito.
Dadalhin ka ng librong ito sa mundong kahit sa isang kisapmata ay hindi mo nanaising makita.
Hindi ito ang pangkaraniwang mga kuwentong katatakutan na madalas nating makita sa paligid at sa mundo ng literatura. Magbabago ang tingin mo sa Horror kapag nasaksihan mo ang malalagim na kaganapan sa librong ito.
Narito ang mga kuwentong hindi magpapatulog sa gabi. Mga istoryang sisindak sa iyong pagkatao. Mga obrang mapanlinlang ng imahinasyon at magbibigay ng masasamang panaginip.
Handa ka na bang makita ang mundo ng bangungot?"

Mundo ng Bangungot

₱408.00 Regular Price
₱399.84Sale Price
  • Draven Black
  • a. Items are non refundable and cannot be cancelled once order is placed.
bottom of page