top of page

"Lumipas na ang mga panahon kung saan ang mga mobile phones ay ginagamit lamang natin na pantawag Ngayon, halos umiikot na ang buhay natin sa paggamit nita Nariyan ang pakikipag-usap sa pamamagitan ng voice messaging at emails. Nagagamit din ito upang makapag-internet surfing. Naaaliw tayong binubuksan ang mga lirato at maging ang iba pang mahahalagang mga dokumento. At higit sa lahat ay maaaring makapagrékord ng sideo sa pamamagitan ng kamerá na nakakabit dito.

Ang palasak na paggamit ng mga mobile phones sa mga kabataan ay nagsisilbing behikulo ng pagpapahayag ng sariling pagkakakilanlan at katangian na madalas ay sa pamamagitan ng text messaging at social media. Ngunit sa isang makatang magsasaka na nagtatrabaho sa ilalim ng nakasusunog na araw ay nakasusumpong ng kaluguran sa paghahabi ng mga tula habang nagpapahinga sa lilim ng punong Lipóte"
 

Mga Tula Sa Lilim Ng Lipóte

SKU: 9789357879392
₱357.00Price
  • Chris Ope�a Orcuse
  • All items are non returnable and non refundable
bottom of page