top of page
Walang pakialam si Lucian kung magiging matandang binata na siya. Ngunit iyon ay nagbago nang makilala ang mas bata pa sa kaniya na dalawang dekada na dalaga, si Rowan. Dahil kaya sa malungkot ang mga mata nito kaya siya nahalina sa unang pagsilay lamang?
Hindi niya akalaing totoo pala ang love at first sight. Subalit ganoon din kaya ang damdamin para sa kaniya ng dalagang ayaw nang maniwala sa lahi ni Adan?

Her Gorgeous Sugar Daddy

SKU: 9789357140256
₱510.00Price
  • Darla Tverdohleb
  • All items are non returnable and non refundable
bottom of page