top of page

Isa si Isabela sa mga taong  pinalad na malaman ang araw ng kan?yang kamatayan. Matagal na  n?yang inihanda ang kan?yang sarili sa pagdating ng araw na ?yon, at sinugurado n?yang magiging makabuluhan ang nalalabing araw niya  sa mundo. Ngunit sa kahandaan niya sa pagdating ng araw na ?yon, ay nakakilala s?ya ng isang estrangherong walang paki-alam  sa buhay ng iba ? ang lalaking seryoso, tahimik, walang kaibigan, at kailanman ay hindi makitaan ng ngiti sa kan?yang mga labi. 

     Sa pag-krus ng kanilang mga landas, matulungan kaya si Isabela ng  isang matamlay na estranghero na matupad ang lahat ng nasa Dying  List niya? O s?ya ang tutulong dito, para makita nito ang makulay na buhay sa mundong kanilang tinatapakan. 

     Sa mundong mapaglaro, makabuo kaya sila ng ala-alang babaunin ni Isabela sa kabilang buhay, o mananatili nalang ?tong isang pangyayaring maiiwan sa  mundong kanilang sinilangan? 

Her Dying List

SKU: APR30003
₱612.00 Regular Price
₱599.76Sale Price
  • Paperback

bottom of page