top of page
Ang hulagway ay isang Cebuanong salita na nagmula sa �hulad� na nangangahulugang �paglalarawan� at �dagway� na ang ibig sabihin ay �hitsura�. Mas madalas ang ginagamit na Tagalog dito ay nagmula naman sa salitang Espanyol na �imahen�. Sa literatura, ito ay ang pagsasalarawan ng panukalang kaisipan o damdamin sa isang akda; o ang larawang ikinintal, lalo na sa tula; o ang larawan b�lang talinghaga. Samakatwid, sa aklat na ito makikita ang hitsura o imahen ng buhay na nabigyan ng buo at malinaw na pagsasalarawan sa pamamagitan ng mga salitang maingat na pinili ng sumulat. Inilalarawan dito ang ibang kilalang emosyon, positibo man o negatibo tulad ng pagkagiliw, pagkamangha, lungkot, at panghihinayang. May pagpapahayag ng pagmamahal hindi lamang sa isang nililiyag kundi maging sa bansa, wika, at kalikasan. May pagbabalik-tanaw sa nakalipas, may pagkilala sa kahalagahan ng isang guro at paglalarawan ng kasipagan, mayroon ding pagpapayo at higit sa lahat, pagpapahayag ng wagas na Pananampalataya. Sa kabuuan, ang �Hulagway� ay isang aklat ng malayang paglalarawan ng buhay.

Hulagway - Dust Jacket

SKU: DJAG1944
₱559.00Price
  • Chris Ope�a Orcuse
bottom of page